Logotip

Українська сторона

Платформа Громадянського
Суспільства Україна-ЄС

Що таке УС ПГС?

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (УС ПГС) є частиною Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС, що створена у відповідності до ст. 469-470 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. ПГС є органом, який складається з представників громадянського суспільства України з однієї сторони і членів Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК) - з іншої.

Платформа є одним із чотирьох органів Асоціації поряд із Радою асоціації, Комітетом асоціації та Парламентським комітетом асоціації. І якщо перші представляють уряд та парламент, то ПГС створена з метою забезпечення належної ролі громадськості у процесі виконання Угоди про асоціацію.

ПГС може надавати рекомендації Раді асоціації. Комітет асоціації та Парламентський комітет асоціації повинні здійснювати регулярні контакти з представниками Платформи громадянського суспільства з метою отримання їхньої думки щодо досягнення цілей Угоди.

УС ПГС складається з 15 членів – представників різних секторів громадянського суспільства - громадських об’єднань, профспілок та організацій роботодавців, які затверджені Асамблеєю УС ПГС у відповідності до Регламенту:

  • 6 координаторів робочих груп УС ПГС;
  • 3 представників громадських об’єднань;
  • 3 представників профспілок національного рівня;
  • 3 представників організації роботодавців національного рівня.

Головування в УС ПГС здійснюється на ротаційній основі.

Склад УС ПГС.

Склад європейської сторони Платформи.


Історія УС ПГС

Процес утворення УС ПГС був розпочатий у травні 2014 р., коли внаслідок публічного обговорення було створено Оргкомітет.

7 листопада 2014 року, відбулися Установчі збори УС ПГС, де понад 165 громадських організацій з усієї України обрали 15 учасників УС ПГС з річним терміном дії мандату.

Установче засідання ПГС як двостороннього органу відбулося 16 квітня 2015 р. у Києві. Тоді ж було затверджено Регламент ПГС.

18 грудня 2015 року відбулася Асамблея УС ПГС, під час якої обраний чинний склад ПГС з української сторони.

У 2016 році ПГС провела два засідання – в Брюсселі (11 лютого) та Києві (8-9 листопада), на яких окрім обговорення прогресу виконання Угоди про асоціацію також були представленні тематичні доповіді Платформи.