Logotip

Українська сторона

Платформа Громадянського
Суспільства Україна-ЄС

Регламент Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС

Прийнятий членами Європейського економічного і соціального комітету та представниками громадянського суспільства України під час установчого засідання 16 квітня 2015 року.

Стаття 1 – Склад та членство

 1. Платформа громадянського суспільства Україна-ЄС (далі – ПГС) створена згідно зі статтею 469 Розділу VII Угоди про асоціацію Україна-ЄС. ПГС «складається з представників громадянського суспільства України, з однієї сторони, і членів Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК), з іншої сторони, як форум для проведення ними засідань та обміну думками».
 2. Кожна зі сторін ПГС формується у складі 15 осіб, які репрезентують три сектори: професійних спілок, роботодавців та інших організацій громадянського суспільства. У середньостроковій перспективі ПГС розгляне пропозицію щодо досягнення балансу представництва трьох секторів у своєму складі.
 3. Сторона ЄС складається з 9 членів Європейського економічного і соціального комітету (далі – ЄЕСК), які обрані компетентними органами, а також не більше ніж 6 представників провідних європейських організацій, які представляють громадянське суспільство, в якості постійних спостерігачів. У разі необхідності ЄЕСК на власний розсуд може змінювати пропорційне представництво членів та спостерігачів зі сторони ЄС, проте, загальна кількість членів не має перевищувати 15 осіб.
 4. Українська сторона складається з 9 членів, які представляють організації професійних спілок, роботодавців та інших організацій громадянського суспільства: по 3 представники кожного з секторів, які делегуються їх компетентними органами відповідно до власних процедур, а також 6 голів тематичних робочих груп (що відповідають структурі Угоди про асоціацію), які обираються Асамблеєю. Серед членів, обраних Асамблеєю, має бути не менше як 1 представник кожного із 3 секторів.
 5. Кожна зі сторін обирає своїх представників незалежно, виходячи із принципів відкритості, прозорості та демократичності, відповідно до внутрішніх процедур. У випадках, коли процедура призначення представників відповідних секторів регулюється національним законодавствам - застосовуються також положення відповідних законів.
 6. За бажанням члени ПГС можуть бути представлені своїми заступниками з тої ж самої організації. Співголови та Секретаріат мають бути поінформовані про участь заступника у засіданнях заздалегідь.
 7. У разі необхідності кожна сторона може розробити власний Регламент, що регулює процес виборів, методи роботи та інші внутрішні процедури за умови, що вони не суперечать Регламенту ПГС.

Стаття 2 – Цілі та сфери компетенції

 1. ПГС - спільний консультативний орган громадянського суспільства України та ЄС, створення якого передбачене Угодою про асоціацію Україна-ЄС. ПГС відповідальний за представництво та інформування підписантів Угоди про асоціацію та спільних органів, створення яких передбачене Угодою, щодо об’єднаної позиції та інтересів організацій, представлених у ПГС, з усіх питань, що охоплюються Угодою.
 2. ПГС, як консультативний орган, надає консультації у відповідь на запит від Ради асоціації або Комітету асоціації, створених згідно з Угодою про асоціацію Україна-ЄС. ПГС також може надавати рекомендації за власною ініціативою.
 3. Згідно зі статею 470 Угоди про асоціацію, ПГС діє як консультативний орган щодо інших спільних органів, утворених згідно з Угодою про асоціацію, зокрема, Парламентського комітету асоціації. Парламентський комітет асоціації та Комітет асоціації мають здійснювати регулярні контакти з представниками ПГС «з метою отримання їхньої думки щодо досягнення цілей цієї Угоди [про асоціацію]».
 4. ПГС може висловлювати свої погляди, в межах компетенції, у формі рекомендацій, думок, заяв, оцінок, звітів, позиційних документів, листів або будь-яких аналогічних засобів, які вважатиме доцільними.

Стаття 3 – Інші учасники

 1. Окрім членів та постійних спостерігачів, залежно від тем, що підлягають обговоренню під час зустрічей, до участі можуть бути запрошені інші громадські організації, експерти та представники європейських та міжнародних інституцій.
 2. Список запрошених учасників має бути узгоджений двома співголовами перед проведенням кожної зустрічі.
 3. Якщо інше не передбачене, запрошені учасники беруть на себе витрати, що пов’язані з їх участю у зустрічі ПГС.

Стаття 4 – Експерти

 1. В процесі роботи члени ПГС можуть залучати до роботи експертів. Витрати, пов’язані з роботою експертів, несе сторона, яка звертається за подібними послугами.

Стаття 5 – Співголови

 1. Призначення співголови відбувається кожною стороною ПГС з числа обраних членів демократичним шляхом.
 2. Співголови готують, координують та організовують роботу ПГС як під час проведення зустрічей обох сторін, так і в процесі роботи між засіданнями. Співголови спільно головують під час засідань.
 3. З української сторони ротація співголів здійснюється кожні 10 місяців для послідовного представництва кожного із 3 секторів протягом терміну дії повноважень Платформи.

Стаття 6 – Секретаріат

 1. Секретаріат здійснює підтримку роботи кожної зі сторін ПГС. У випадку ЄЕСК це завдання покладається на співробітників Секретаріату Департаменту Зовнішніх Зв’язків. У випадку України робота Секретаріату забезпечується українською стороною.
 2. У кожному окремому випадку Секретаріат спільних засідань ПГС забезпечується приймаючої стороною.
 3. Основним завданням Секретаріатів є надання допомоги членам та співголовам ПГС, публікація рішень ПГС, організація зустрічей, забезпечення постійного контакту між двома сторонами, підтримка зв’язків з іншими спільними органами асоціації та з державними органами обох сторін.

Стаття 7 – Періодичність засідань

 1. Почергово засідання ПГС відбуваються двічі на рік у ЄС (штаб-квартира ЄЕСК у Брюсселі) та в Україні. В разі потреби періодичність проведення засідань може бути переглянута.

Стаття 8 – Тривалість повноважень

 1. Склад членів ПГС та постійних спостерігачів оновлюється кожні 2,5 роки, що збігається з поновленням терміну повноважень членів ЄЕСК. Члени української сторони ПГС не можуть бути обраними більш як на два строки підряд (загальна тривалість повноважень - 5 років).
 2. За бажанням члени та постійні спостерігачі ПГС можуть бути замінені іншим представником тієї самої організації.
 3. У випадку коли місце члена або постійного спостерігача залишається вакантним або коли член або постійний спостерігач тривалий період відсутній без повідомлення причин такої відсутності співголова може, після проведення відповідних консультацій з іншими членами, запропонувати заходи заміни цієї особи, за умови, що він/вона належатимуть до одного сектору.

Стаття 9 – Кворум

 1. Кворум вважається наявним, якщо присутні не менше ніж 8 членів та постійних спостерігачів від кожної сторони, за умови, що присутній принаймні один член від кожного з секторів з кожної сторони.
 2. На початку кожного засідання співголови перевіряють наявність кворуму та оголошують, у разі необхідності, дійсність кворуму, незалежно від відлучень, які можуть статися.
 3. У випадку відсутності кворуму співголови можуть домовитися продовжувати засідання, за умови, що присутній принаймні один член від кожного з секторів кожної зі сторін.

Стаття 10 – Методи роботи

 1. Сторони ЄЕСК та України домовляються щодо тем, які потребують висвітлення, або за власною ініціативою або у відповідь на запит інших спільних органів, створених згідно з Угодою про асоціацію.
 2. Співголови, після проведення консультацій із членами, приймають рішення щодо питань, які мають бути висвітлені під час наступного засідання, відповідно до спільно узгоджених пріоритетів.
 3. Пункти порядку денного є темами доповідей, які представляє кожна сторона. Кожна зі сторін доручає підготовку доповідей або доповідачеві, або робочій групі. В останньому випадку робоча група призначає доповідача, який представляє інформацію під час засідань.
 4. Підготовлені доповіді представляються та обговорюються під час засідань. Представники державних структур підписантів Угоди про асоціацію та представники інших спільних органів, створених згідно з Угодою про асоціацію, можуть взяти участь в обговоренні.
 5. Під час засідань Секретаріат ПГС вносить пропозицію щодо підготовки загальних рекомендацій на основі доповідей та дискусій, для подальшого затвердження ПГС. Після того, як рекомендації будуть схвалені, Секретаріат направляє їх представникам державних структур підписантів Угоди про асоціацію, представникам інших спільних органів, створених згідно з Угодою про асоціацію, та будь-яким іншим адресатам, яким ПГС вважатиме доречним.

Стаття 11 – Обговорення

 1. Кожна сторона ПГС має докладати усіх необхідних зусиль для прийняття рішення шляхом досягнення консенсусу з-поміж членів та постійних спостерігачів, які присутні на засіданні. Рішення має збалансовано відображати позиції всіх секторів громадянського суспільства, зокрема, роботодавців, професійних спілок та інших організацій громадянського суспільства.
 2. ПГС приймає рішення шляхом досягнення консенсусу серед членів кожної зі сторін.
 3. У випадку відсутності консенсусу та у разі згоди обох сторін співголови можуть запропонувати направити пункти, щодо яких виникають розбіжності, до Ради асоціації.

Стаття 12 – Прозорість процесу прийняття рішень

 1. Якщо інше не встановлено, засідання ПГС проводяться відкрито, згідно зі статтею 3 цього Регламенту. Всі рішення та рекомендації ПГС є публічними.
 2. Секретаріат засідання ПГС, згідно з домовленостями, відповідальний за розповсюдження прийнятих документів.
 3. У випадку ЄЕСК прийняті рішення публікуються на веб-сторінці Департаменту Зовнішніх Зв’язків.

Стаття 13 – Порядок денний

 1. Проекти порядків денних засідань складаються співголовами з урахуванням пропозицій членів та постійних спостерігачів ПГС.
 2. Для коментарів проект порядку денного кожного засідання заздалегідь надсилається членам та постійним спостерігачам ПГС.
 3. Проект порядку денного затверджується членами ПГС на початку кожного засідання.

Стаття 14 – Мова

 1. Усною та письмовою робочою мовою ПГС є українська та одна або кілька офіційних мов ЄС, включаючи мову співголови зі сторони ЄЕСК та принаймні одну робочу мову ЄС.
 2. Для організації перекладу під час засідань ПГС співголова зі сторони ЄЕСК заздалегідь , після проведення консультацій з Секретаріатом, приймає рішення щодо здійснення відповідної матеріально-технічної підготовки.
 3. Автори робочих документів ПГС подають у Секретаріат свої тексти для здійснення відповідних перекладів згідно з правилами та термінами відведеними на це ЄЕСК.

Стаття 15 – Фінансові зобов’язання

 1. Кожна сторона бере на себе витрати пов’язані з участю своїх членів у засіданнях ПГС, зокрема, проїзд та добові, а також витрати членів делегації та Секретаріату.
 2. ЄЕСК бере на себе витрати, пов’язані з перекладом документів ПГС на офіційні мови ЄС, якщо це необхідно для належної роботи членів ПГС.
 3. ЄЕСК може нести витрати щодо перекладу документів ПГС українською мовою, якщо щодо цього питання буде запит співголови з української сторони.
 4. ЄЕСК бере на себе всі витрати пов’язані з перекладом (синхронний переклад та технічне забезпечення) під час зустрічей, які проводитимуться у штаб-квартирі, включаючи переклад українською мовою. Українська сторона бере на себе всі витрати пов’язані з перекладом українською мовою та на робочу мову ЄС під час зустрічей, які проводитимуться в Україні. ЄЕСК може просити здійснювати переклад на іншу мову. Такі витрати ЄЕСК бере на себе.
 5. Інші витрати, пов’язані з організацією засідань, бере на себе приймаюча стороною.

Стаття 16 – Перегляд Регламенту

 1. Поправки в текст Регламенту можуть бути внесені на вимогу або української сторони або сторони ЄС.
 2. Співголови, за сприяння Секретаріату, формулюють відповідні пропозиції.
 3. Зміни до Регламенту мають бути прийняті шляхом досягнення консенсусу з-поміж членів ПГС.
 4. Даний Регламент буде переглянуто наприкінці терміну повноважень другого скликання ПГС (у 2017 році) з метою переглянути склад та членство в ПГС, як це встановлено в статті 1 цього Регламенту.

Стаття 17 – Перехідні положення

 1. Стаття 1 застосовується з 7 листопада 2015 року.
 2. До 7 листопада 2015 року українська сторона складається з 26 представників.


Завантажити двомовний текст Регламенту.