Logotip

Українська сторона

Платформа Громадянського
Суспільства Україна-ЄС

Платформа громадянського суспільства Україна-ЄС сформувала рекомендації Уряду України та інституціям ЄС для успішного виконання Угоди про асоціацію

15 листопада 2017 року представники громадянського суспільства України та ЄС зустрілися в Києві в рамках 5-го засідання Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (ПГС) для розгляду прогресу виконання Угоди про асоціацію, а також детального аналізу стану імплементації євроінтеграційних реформ у сфері науки і технологій та державної політики України стосовно внутрішньо переміщених осіб.

У засіданні взяли участь члени Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, а також представники Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК) й постійні спостерігачі з європейських мережевих організацій, які разом складають європейську сторону ПГС. Для участі в засіданні також були запрошені представники Делегації ЄС в Україні, а також органів влади нашої держави - Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Міністерства соціальної політики та Міністерства освіти і науки України. До обговорення також долучилися представники авторських колективів тематичних доповідей та експерти.

Засідання відбулося за спільного головування Зоряни Міщук, співголови ПГС з української сторони, та Альфредаса Йонушки, співголови Платформи з боку Європейського економічного і соціального комітету.

Члени Платформи, яка представляє інтереси громадянського суспільства обох сторін у процесі виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС й здійснює контроль з боку громадськості за її виконанням, наголосили на важливості реформ у сфері охорони здоров'я, освіти, енергоефективності та пенсійної системи, а також закликали Уряд України наполегливо продовжувати євроінтеграційні реформи з метою забезпечення гідної праці та досягнення європейських стандартів життя громадян України.

Учасники засідання також висловили підтримку важливим ініціативам та рішенням, спрямованим на підтримку нашої держави, зокрема, ініціативі Литовського парламенту щодо підготовки «Плану Маршала для України», а також прийнятим 15 листопада Європейським Парламентом Рекомендаціям щодо політики Східного Партнерства ЄС у напрямі розширення для України можливостей та інструментів співпраці у цьому форматі. Представники громадянського суспільства також позитивно оцінили затвердження Урядом України Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції та схвалення нового Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, але наголосили на недостатньому рівні консультацій з громадськістю при підготовці цього важливого документа.

Значну увагу в ході засідання також приділено необхідності посилення впливу громадськості на формування політики при проведенні реформ в Україні та конкретним діям, через які громадянське суспільство може сприяти виконанню Угоди, насамперед, надаючи експертну допомогу державним структурам. У цьому контексті була коротко висвітлена нинішня діяльність УС ПГС, відповідні консультації з органами державної влади та українським парламентом, а також підготовлений силами експертів Української сторони Платформи звіт з оцінкою прогресу виконання Угоди про асоціацію за окремими сферами.

Запрошені експерти та члени Платформи також обговорили розвиток ситуації в сферах, яким були присвячені тематичні доповіді попередніх засідань ПГС – енергетична безпека, регулювання ринку праці, питання антидискримінації та охорона довкілля, свобода ЗМІ й запровадження зони вільної торгівлі. Хоча по деяким з вказаних напрямів і спостерігався певний прогрес, учасники засідання констатували, що більшість рекомендацій громадянського суспільства залишилися без врахування.


За усталеною практикою в рамках засідання були представлені тематичні доповіді Платформи від УС ПГС та ЄЕСК, які пропонують поглиблений аналіз ситуації у той чи іншій сфері в контексті виконання Угоди про асоціацію та містять конкретні рекомендації виконавчим структурам України та ЄС. На 5-му засіданнями такими темами стали:

  • імплементація євроінтеграційних реформ у сфері науки і технологій (співдоповідачі від УС ПГС – І.Кульчицький та Ю.Безвершенко, від ЄЕСК – І.Варенкіт);
  • державна політика України стосовно внутрішньо переміщених осіб (співдоповідачі С.Закревська від УС ПГС та А.Адамчик від ЄЕСК).

Зокрема, у сфері науки та технологій відзначено падіння фінансування науки в Україні до історичного мінімуму та різке погіршення умов праці та рівня оплати праці дослідників, що свідчить про відсутність науки серед основних пріоритетів Уряду. Зважаючи, що така ситуація становить загрозу виконанню Угоди про асоціацію в сфері науки та технологій, Платформа закликала Уряд України у повній мірі використовувати наявні можливості співпраці з ЄС, насамперед щодо участі у програмі Горизонт 2020, а також вжити кроки щодо посилення інституційної спроможності окремих органів виконавчої влади та Уряду в цих сферах. Окрім цього, обома сторонами мають бути зроблені кроки щодо подальшої інтеграції України до Європейського дослідницького простору.

При аналізі державної політики України стосовно внутрішньо переміщених осіб члени Платформи акцентували увагу на неприпустимості дискримінації ВПО, як соціальної групи, та важливості забезпечення рівного ставлення до ВПО щодо доступу до житла, зайнятості, соціального та пенсійного забезпечення, доступу до правосуддя. Стурбованість також викликає порушення виборчих прав ВПО, як громадян України, та існуючі обмеження руху цивільних осіб між підконтрольними Уряду України та тимчасово окупованими територіями.

Обговорюючи плани на майбутнє члени обмінялися думками щодо можливих дат наступного засідання в Брюсселі, попередньо визначивши квітень 2018 року, а також висловили ідеї щодо можливих сфер для наступних тематичних доповідей.

За підсумками засідання затверджено спільну декларацію 5-го засідання Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС.


Пропонуємо також ознайомитися з матеріалами за підсумками 5-го засідання Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС:

  • Спільна декларація 5-го засідання ПГС (англ. та укр.);
  • Доповідь УС ПГС щодо імплементації євроінтеграційних реформ у сфері науки і технологій (англ. та укр.);
  • Доповідь ЄЕСК щодо імплементації євроінтеграційних реформ у сфері науки і технологій (англ. та укр.);
  • Доповідь УС ПГС щодо державної політики України стосовно внутрішньо переміщених осіб (англ. та укр.);
  • Доповідь ЄЕСК щодо державної політики України стосовно внутрішньо переміщених осіб (англ. та укр.);

Засідання Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС відбулось за підтримки проекту «Громадська синергія», що фінансується Європейським Союзом та виконується Міжнародним Фондом «Відродження»