Logotip

Українська сторона

Платформа Громадянського
Суспільства Україна-ЄС

Звернення Української Сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС щодо відкритості кліматичної дипломатії України

6 листопада 2017 року розпочнеться Конференція Організації Об’єднаних Націй зі змін клімату. Україна однією з перших у світі ратифікувала Паризьку угоду, спрямовану на скорочення викидів парникових газів, що стало прикладом для інших країн.

Однак, участь нашої держави у світовому кліматичному русі не завжди послідовна та виважена. Відсутність широкого діалогу призводила до дій на кліматичних перемовинах, що могли суперечити іншим міжнародним зобов’язанням та не відповідати стану речей в країні. Окрім додаткових надуманих перешкод на шляху до світового скорочення викидів, це призводило до корупційних скандалів, блокування перемовин за окремими напрямками та втрати довіри до нашої держави.

Окрім того, неамбітний Національно визначений внесок зі скорочення викидів парникових газів поставив Україну серед країн, які роблять “критично недостатньо” для виконання мети Паризької угоди. Спираючись на кращий світовий досвід та запити громадянського суспільства України, платформа громадянського суспільства Україна-ЄС закликає органи виконавчої влади до відкритості у кліматичній дипломатії шляхом врахування нижченаведених пропозицій:

  • Оприлюднення та доступність інформації. В України має бути публічна позиція щодо питань, які вирішуються на міжнародних перемовинах зі ЗК . До початку кожної сесії перемовин, по списку основних питань, які будуть обговорюватися, офіційна позиція держави має бути оприлюднена та донесена до відома громадськості.
  • Відкритість процесу, участь громадськості. Підготовка позиції держави щодо політики з питань ЗК має бути відкритим суспільним процесом; позиція повинна бути предметом коментарів та пропозицій від громадськості. Мають відбуватися зустрічі та обговорення щодо відповідності політики запитам суспільства та останнім науковим даним. Зокрема, обговорення мають відбуватися на Міжвідомчий комісії із забезпечення виконання РКЗК ООН (МВК) із залученням представників громадськості та науковців.
  • Повинен застосовуватися прозорий і зрозумілий механізм участі громадськості у формуванні публічної позиції України з питань ЗК. Пропозиції громадськості повинні розглядатися особами, відповідальними за прийняття рішень та громадськість повинна отримувати реакцію на коментарі та пропозиції від офіційних осіб.
  • Список делегатів у офіційну делегацію має бути публічним і включати прізвища, органи влади (організації, установи) і джерела фінансування відрядження (державне, приватне). До складу офіційної делегації необхідно включати представників від громадськості, як того вимагає Орхуська конвенція.
  • Мінприроди має забезпечити широку комунікацію позицію і результати кліматичних перемовин для України, зокрема проводячи брифінги до та після перемовин для журналістів та громадськості.
  • Лідируюча роль ЄС у сфері кліматичної дипломатії повинна бути прикладом для України при формуванні політики та позиці з питань ЗК, враховуючи принципи спільної та диференційованої відповідальності за ЗК, в тому числі й України, а також національні умови.
  • Політика у сфері ЗК повинна відповідати міжнародним домовленостям у цій сфері, підписаним та ратифікованим Парламентом України, зокрема РКЗК ООН, Паризькій Угоді, а також Угоді про Асоціацію Україна-ЄС. Розроблювані проекти документів, в тому числі позиція України на міжнародні перемовини повинні проходити етап експертизи на предмет відповідності міжнародним зобов’язанням України у сфері ЗК.
Громадські організації Платформи готові брати участь у розробці детального плану дій по виконанню кожної з пропозиції та всебічно сприяти державним інституціям у впровадженні цих пропозицій в практику.