Logotip

Українська сторона

Платформа Громадянського
Суспільства Україна-ЄС

​ВИБОРИ ДО ПРОФСПІЛКОВОГО СЕКТОРУ УС ПГС

Шановні представники профспілок!

Оголошуємо про початок процедури виборів до профспілкового сектору УС ПГС.

03 березня 2021 року (середа) о 14:00 відбудуться вибори представників профспілок, які увійдуть до складу Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС.

Місце проведення: Будинок профспілок (Київ, Майдан Незалежності, 2), а також онлайн (посилання для участі онлайн буде надіслано зареєстрованим учасникам.)

Відповідно до Регламенту УС ПГС, профспілковий сектор обирає три особи.

Квота делегування представників профспілок на зібрання від профоб’єднань: один представник від кожної всеукраїнської профспілки, яка є членською організацією національного профоб’єднання, та один представник національного профоб’єднання.

Керівники національних профоб’єднань, які зацікавлені взяти участь у виборах, подають Секретаріату УС ПГС ([email protected]) такі документи:

1) копію свідоцтва або виписки про легалізацію національного профоб'єднання; 

2) інформацію про структуру національного профоб’єднання, кількість та назву всеукраїнських профспілок у його складі;

3) витяг з державного реєстру неприбуткових установ та організацій про неприбутковість профоб’єднання;

4) списки делегатів, відповідно до квоти, за формою: прізвище, ім’я, по-батькові, посада, назва всеукраїнської профспілки або профоб’єднання;

Документи повинні бути завірені підписом керівника національного профоб’єднання.

Право висувати кандидатів у члени УС ПГС від профспілок мають профоб’єднання, які надали документи відповідно до п.9 Регламенту про вибори представників профспілок та є офіційно легалізованими відповідно до законодавства. Кожне профоб’єднання може висунути лише одного кандидата.


Для висування кандидатури до складу УС ПГС від профспілок національні профоб’єднання мають подати до Секретаріату УС ПГС ([email protected]) такі документи:

  • лист про висунення кандидата від керівника організації, яка має на це право;
  • короткий опис діяльності організації за рік що пройшов з акцентом на аспекти, що стосуються реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Кандидат у члени УС ПГС від профспілок має бути членом профспілки з досвідом роботи у профспілках.

Одна й та ж особа не може обиратися членом УС ПГС від профспілок більше двох термінів поспіль.

Кінцевий термін подачі усіх зазначених документів – 01 березня 2021 р., 18:00.

Адреса електронної пошти для надсилання документів та уточнення усіх питань, які вас цікавлять: [email protected]

Додаткові посилання:

Регламент УС ПГС

Регламент виборів представників профспілок до складу УС ПГС