Logotip

Українська сторона

Платформа Громадянського
Суспільства Україна-ЄС

Аналітичний документ "Як Україні досягти підвищення рівня реальних трудових доходів працюючих громадян?"


На шляху до євроінтеграції Україна перебуває в стані масштабного реформування держави. Проте, без належної уваги залишаються проблеми соціально-економічної сфери, зокрема ринку праці, одним з основних елементів якого є організація заробітної плати найманих працівників.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС містить зобов’язання держави щодо забезпечення гідної праці (ст. 419), покращення якості людського життя та скорочення бідності (ст. 420), поступового наближення до права, стандартів та практики ЄС у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей (ст. 424).

Завдання щодо підвищення рівня життя населення включені до стратегічних документів національного та міжнародного рівнів: Програми Гідної праці МОП для України на період 2016-2019 років, Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та Стратегії подолання бідності, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року тощо. Про необхідність забезпечення зростання доходів людей Президент України наголосив у щорічному Посланні до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році».

Відсутність ефективних змін у цій сфері залишає трудові доходи працівників на вкрай низькому рівні. Це вимагає негайного проведення реформування системи оплати праці, оскільки зростання рівня заробітної плати, яка є основним джерелом доходу працівників та безпосередньо позначається на якості життя населення, позитивно впливає на всі процеси економічного розвитку в країні:
  • генерує підвищення купівельної спроможності населення та розширення внутрішнього попиту, що забезпечує зростання обсягів виробництва в реальному секторі економіки та інвестиційної активності,
  • підвищує якість робочої сили та знижує зовнішню трудову міграцію,
  • створює умови для легалізації трудових відносин та скорочення тіньових процесів в економіці тощо.

У сфері оплати праці вже відбулися певні зрушення, проте мінімальна заробітна плата й досі суттєво відстає від аналогічного показника країн ЄС та є нижчою від визначеного ООН рівня злиденності у 5$ на день.

Незважаючи на позитивну динаміку номінальної заробітної плати, девальвація національної валюти залишила її нижчою (234€ у березні 2017 року) за розміри мінімальних заробітних плат в країнах ЄС, найнижча з яких у Болгарії дорівнює 235€.

Низький рівень та зростання необґрунтованої диференціації заробітних плат на всіх рівнях, неефективність підтримки купівельної спроможності громадян через механізми індексації та оподаткування грошових доходів населення, хронічне зростання заборгованості з їх виплати створюють умови для подальшого масового збідніння населення, у тому числі працюючого, що загрожує економічній і соціальній стабільності країни.

За результатами аналізу практики європейських країн та проблем у сфері оплати праці в Україні, розгляду можливих сценаріїв подальших дій авторами запропоновано низку рішень та заходів, які необхідно ухвалити або здійснити уповноваженим виробникам державної політики задля забезпечення справедливого розподілу результатів праці та підвищення рівня трудових доходів українських працівників до рівня та стандартів країн ЄС.

Підготовка аналітичного документа підтримана проектом «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах за допомогою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна — ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства». Проект фінансується Європейським Союзом і Міжнародним фондом «Відродження» (МФВ) та реалізується Європейською програмною ініціативою МФВ.