Logotip

Українська сторона

Платформа Громадянського
Суспільства Україна-ЄС

Вибори до профспілкового сектору УС ПГС - 2023

Шановні представники профспілок!

Оголошуємо про початок процедури виборів до профспілкового сектору УС ПГС.

27 вересня 2023 року о 14.00 відбудеться зібрання для виборів представників профспілок, які увійдуть до складу Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС.

Місце проведення: Будинок профспілок (Київ, Майдан Незалежності, 2), а також онлайн (посилання для участі онлайн буде надіслано зареєстрованим учасникам.)

Відповідно до статті 3.6. Регламенту УС ПГС, профспілковий сектор обирає три особи.

Право делегувати своїх представників для участі у зібранні мають усі легалізовані в установленому порядку всеукраїнські об’єднання профспілок.

Квота делегування представників профспілок на зібрання від об’єднань профспілок: один представник від кожної всеукраїнської профспілки, яка є членською організацією цього об’єднання, та один представник від самого об’єднання.

Відповідно до Регламенту виборів представників профспілок до складу УС ПГС, об’єднання профспілок, які зацікавлені взяти участь у виборах, подають до Секретаріату УС ПГС ([email protected]), з копією на адресу ініціативної групи ([email protected]), такі документи:

1) копію свідоцтва або виписки про легалізацію об'єднання профспілок; 

2) інформацію про структуру об’єднання профспілок, кількість та назву всеукраїнських профспілок у його складі;

3) списки делегатів, відповідно до квоти, за формою: прізвище, ім’я, по-батькові, посада, назва всеукраїнської профспілки або об’єднання профспілок.

Крім того, відповідно до регламенту УС ПГС, учасниками УС ПГС можуть бути тільки неприбуткові організації, тому об’єднання профспілок мають подати:

4) витяг з державного реєстру неприбуткових установ та організацій про неприбутковість профоб’єднання.

Документи повинні бути завірені підписом керівника всеукраїнського об’єднання профспілок.

Право висувати кандидатів у члени УС ПГС від профспілок мають профоб’єднання, які надали документи відповідно до п.9 Регламенту про вибори представників профспілок та є офіційно легалізованими відповідно до законодавства. Кожне профоб’єднання може висунути лише одного кандидата.

Для висування кандидатури до складу УС ПГС від профспілок необхідно подати до Секретаріату УС ПГС ([email protected]), з копією на адресу ініціативної групи [email protected], такі документи:

  • лист про висунення кандидата від керівника організації, яка має на це право;
  • короткий опис діяльності організації за рік, що пройшов, з акцентом на аспекти, що стосуються реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Кандидат у члени УС ПГС від профспілок має бути членом профспілки з досвідом роботи у профспілках.

Одна й та ж особа не може обиратися членом УС ПГС від профспілок більше двох термінів поспіль.

Кінцевий термін подачі усіх зазначених документів: 18:00 25 вересня 2023 року (за Київським часом).

Адреса електронної пошти для надсилання документів та уточнення усіх питань, які вас цікавлять: [email protected], а також адреса ініціативної групи [email protected].

Додаткові посилання:

Регламент УС ПГС

Регламент виборів представників профспілок до складу УС ПГС