Logotip

Українська сторона

Платформа Громадянського
Суспільства Україна-ЄС

Результати засідання Робочої групи 6 УС ПГС (30.05.2017)

30 травня 2017 року проведено засідання РГ 6 УС ПГС «Наука та технології, інформаційне суспільство, освіта, навчання та молодь, культура і спорт».

В центрі уваги групи були актуальні питання реформ у сфері науки, освіти, культури та інформаційного суспільства. Члени груп також з великим зацікавленням вислухали інформацію про результати зустрічі Платформи у Брюсселі. Цей аспект діяльності УС ПГС набув для групи ще більшої актуальності, оскільки на наступне засідання Платформи винесено питання прогресу реформ у сфері науки, технологій та інновацій і підготовка доповіді від УС ПГС стає черговим викликом і завданням для групи.

У групі появилось багато нових членів (а серед присутніх було 7 осіб, які стали членами групи після останньої Асамблеї), тому відбувся короткий обмін досвідом діяльності за напрямками діяльності групи, що в результаті дало поштовх для створення нових партнерських зв’язків та планування роботи групи.

Від РГ6 готується 4 моніторингові досліджень за напрямками наука, інформаційне суспільство, освіта та медіа. На зустрічі представили свої матеріали Безвершенко Юлія щодо оцінки реформ у науковій сфері та Ночвай Володимир щодо оцінки прогресу у сфері інформаційного суспільства. На прикладі цих двох доповідей учасники більше детально ознайомились з методологією проведення оцінки. Презентації Ю.Безвершенко та В.Ночвая викликали жваву дискусію про особливості інноваційної діяльності. Олена Лазоренко наголосила на необхідності врахувати останні тенденції зростання важливості креативної економіки. Підготовлені моніторингові дослідження планується широко поширити серед інших груп УСП ПГС та регіональних ГО, використати для комунікації з держаними структурами та для підготовки пропозицій з покращення ситуації у вибраних сферах.

Особливо активним було обговорення актуальних питань у сфері культури, можливостей участі у програмі Креативна Європа та налагодженні комунікацій з Міністерством культури.

Животовський Олег надав учасникам корисну інформацію про можливості участі у конкурсах програми «Креативна Європа», одна з особливостей якої полягає в тому, що учасники повинні мати досить значні власні кошти на покриття частини витрат за проектами (до 50%), а також те, що в багатьох конкурсах треба або створювати нові або входити в діючі мережі, що потребує наявності широкого кола зарубіжних партнерів. Необхідно використати можливості українського офісу цієї програми.

Кучеренко Марія-Марина окреслила коло проблем із збереженням національної культурної спадщини та запросила до співпраці активних членів групи. Група також сподівається, що тема збереження національної культурної спадщини зацікавить і інші групи УС ПГС. Поставлено завдання вийти на конструктивний діалог з Міністерством культури України.

При обговоренні актуальних питань у сфері освіти основну увагу було звернено на концепцію навчання впродовж життя, відповідність освіти запитам економіки та роботодавців, а також новим технологічним формам онлайн освіти. Група запропонувала апробувати на практиці онлайн курси Відкритого Університету Майдану (ВУМ).

Кульчицький Іван представив інформацію про проект «Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України», який почала виконувати ГО АЄІ в рамках конкурсу регрантингу проекту «Громадська синергія». До підготовки та проведення заходів проекту залучено 6 членів РГ6. Проект також відкритий до участі членів групи у заходах проекту, а результати проекту будуть поширюватись і обговорюватись у групі.

В цілому ми очікуємо що проведене засідання активізує діяльність РГ6 та буде сприяти появі нових ініціатив.


Засідання групи відбулось за підтримки проекту «Громадська синергія» (http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy), який фінансується Європейським Союзом та виконується Міжнародним фондом «Відродження»